Legislatie

HOTĂRÂREA nr. 1439 din 18 noiembrie 2009 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Management pentru Societatea Informaţională şi a Centrului Naţional "România Digitală"
HOTĂRÂRE nr. 89 din 28 ianuarie 2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României
HOTĂRÂREA nr. 1235 din 6 decembrie 2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar
ORDIN nr. 95 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar
ORDIN nr. 173 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar
HOTĂRÂREA nr. 1070 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar
HOTĂRÂRE nr. 285 din 9 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar
HOTARÂRE nr. 692 din 19 august 2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea Sistemului naţional electronic de plată online a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat