ETAPE ÎNROLARE INSTITUȚIE PUBLICĂ

DEPUNERE DOSAR ACTE PENTRU ÎNREGISTRARE ÎN SNEP

Pentru înrolarea în sistemul Ghiseul.ro este necesar să trimiteți către A.D.R. următoarele documente:
• Cerere privind înregistrarea în sistem, document în format electronic disponibil pe site-ul www.ghiseul.ro -secțiunea Legislație-Documente-Instituții. Acest document se va trimite în original, se poate descărca aici.
• Extras de cont privind codul IBAN al contului colector deschis la o instituţie de credit
• Adresa de la Trezorerie, din care sa rezulte contul INSTITUTIEI PUBLICE beneficiare prin care aceasta îşi va derula plăţile prin Sistemul Naţional Electronic de Plată Online.
În cazul în care cererea nu este semnată de ordonatorul principal de credite al instituţiei publice beneficiare/entităţii beneficiare se prezintă în copie împuternicirea de a reprezenta legal instituţia, a persoanei semnatare.
NOTĂ: Cererea și documentele mai sus menţionate pot fi transmise:
1. Semnate electronic la adresa de mail:
2. Prin poştă cu confirmare de primire către Autoritatea pentru Digitalizarea României, cu sediul în Bucureşti, str. Italiană nr. 22, sector 2.

SELECTAREA INSTITUȚIEI DE CREDIT ACCEPTATOARE

• Comisionul nu va depăși 1% din valoarea tranzacției și nu mai mult de 30 de ron
• Instituția de credit acceptatoare selectată efectuează tranzacții utilizând standardul 3D-Secure
• Instituția de credit are obligația a fi înregistrată în SNEP la momentul depunerii ofertei
Vă aşteptăm şi pe dumneavoastră să vă alăturaţi celorlalte instituţii înrolate în Sistemul Naţional Electronic de Plată Online!
Pentru orice nelămurire, echipa suport Ghișeul.ro vă stă la dispoziţie la următoarele date de contact:
• telefon 021.303.29.97 (tasta 3)
• adresa de e-mail