ETAPE ÎNROLARE INSTITUȚIE PUBLICĂ

DEPUNERE DOSAR ACTE PENTRU ÎNREGISTRARE ÎN SNEP

Pentru înrolarea în sistemul Ghiseul.ro este necesar să trimiteți către A.D.R. următoarele documente:
• Cerere privind înregistrarea în sistem, document în format electronic disponibil pe site-ul www.ghiseul.ro -secțiunea Legislație-Documente-Instituții. Acest document se va trimite în original, semnat și ștampilat. Se poate descărca aici.
• Hotărârea de Consiliu Local prin care se menționează că, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1070 din 11 decembrie 2013, comisionul pentru plățile efectuate prin Ghiseul.ro, pentru taxe și impozite, este susținut de către instituție. Acest document se va trimite în copie.
• Contract încheiat între instituție și o bancă din lista băncilor înrolate în Ghiseul.ro și care acceptă plăți electronice (copie contract). Lista băncilor înrolate, o puteți vizualiza şi pe site-ul www.ghiseul.ro - secțiunea Legislație-Documente-Instituții. Se poate vizualiza aici.
• Adresă din partea unității Trezoreriei Statului în cadrul căreia primăria îşi desfăşoară activitatea financiară, adresă care să conțină datele contului colector deschis pentru instituție special pentru Ghiseul.ro. Această adresă trebuie să fie transmisă în original.
Atenție: Documentele în original pot fi semnate electronic și transmise prin e-mail pe adresa

SELECTAREA INSTITUȚIEI DE CREDIT ACCEPTATOARE

• Comisionul nu va depăși 1% din valoarea tranzacției și nu mai mult de 30 de ron
• Instituția de credit acceptatoare selectată efectuează tranzacții utilizând standardul 3D-Secure
• Instituția de credit are obligația a fi înregistrată în SNEP la momentul depunerii ofertei
Vă aşteptăm şi pe dumneavoastră să vă alăturaţi celorlalte instituţii înrolate în Sistemul Naţional Electronic de Plată a Taxelor şi Impozitelor!
Pentru orice nelămurire, echipa suport Ghișeul.ro vă stă la dispoziţie la următoarele date de contact:
• telefon 021.303.29.97 (tasta 3)
• adresa de e-mail