ATENȚIE!
PAȘAPORTUL SIMPLU TEMPORAR NU SE ELIBEREAZĂ ÎN SCOPURI TURISTICE!

Pașaportul simplu temporar se eliberează în următoarele situații:

• când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte;

• pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile şi care declară că este necesar și urgent să îşi continue călătoria în străinătate sau să îşi reglementeze şederea/situația juridică pe teritoriul unui stat;

• în situaţii obiective și urgente, în care este necesară prezenţa persoanei pe teritoriul altui stat şi nu există timpul necesar pentru emiterea și eliberarea paşaportului simplu electronic sau acesta a fost depus pentru obținerea unor vize.

Situaţiile obiective și urgente, în care este necesară prezenţa persoanei pe teritoriul altui stat şi nu există timpul necesar pentru emiterea și eliberarea paşaportului simplu electronic sau acesta a fost depus pentru obținerea unor vize trebuie probate cu documente din care să rezulte necesitatea deplasării persoanei în străinătate. Situaţiile obiective și urgente exclud situațiile în care deplasarea persoanei pe teritoriul altui stat are la bază rațiuni exclusiv turistice. Depunerea pașaportului simplu electronic pentru obținerea unor vize trebuie dovedită.

Pașaportul simplu temporar se eliberează în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.